Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Admirał Andrzej Karweta

001.jpg

I Liceum Ogólnokształcące imienia Stanisława Staszica w Chrzanowie pragnie upamiętnić postać swojego absolwenta, admirała floty, dowódcy Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polski, Andrzeja Karwetę. Zwracamy się do wszystkich absolwentów naszego liceum, ludzi dobrej woli, by wspomogli ufundowanie tablicy pamiątkowej, poświęconej pamięci Andrzeja Karwety, postaci, z której społeczność naszej szkoły – uczniowie, nauczyciele, dyrekcja, absolwenci, emerytowani nauczyciele, jest bardzo dumna. Wpłat można dokonywać na konto: Bank Pekao 24 1240 4230 1111 0010 5730 8895.

Andrzej Karweta urodził się 11 czerwca 1958 roku w Jeleniu. Liceum w Chrzanowie ukończył w 1977 roku, jako absolwent klasy IVB. Był bardzo związany z koleżankami i kolegami z klasy, o czym świadczy fakt, że zawsze chętnie uczestniczył w spotkaniach organizowanych co 5 lat. W liceum związał się również ze swoją przyszłą żoną Mariolą. Po liceum Andrzej Karweta ukończył Wydział Dowódczy Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej imienia Bohaterów Westerplatte w Gdyni. W kolejnych latach dzięki swojej wytrwałości i zdolnościom pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji w Marynarce Wojennej. Był między innymi dowódcą trałowców, czyli okrętów wojskowych, najpierw ORP „Czapla”, później ORP „Mewa”. Po wielu latach służby został dowódcą w stopniu komandora 13 Dywizjonu Trałowców. Karweta ciągle podnosił swoje kompetencje kształcąc się między innymi na Wydziale Strategiczno-Obronnym Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i w Royal College od Defence Studies w Londynie (Królewska Akademia Studiów Obronnych). W 2002 roku został zastępcą szefa Oddziału Broni Podwodnej w Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO na Oceanie Atlantyckim. Był równocześnie polskim przedstawicielem narodowym przy Kwaterze Głównej Supreme Allied Command Atlantic (SACLANT) w Norfolk. W 2006 roku został dowódcą 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, następnie został awansowany na kontradmirała i mianowany na zastępcę szefa Sztabu Marynarki Wojennej w Gdyni. 8 listopada 2007 roku prezydent Lech Kaczyński mianował go na stopień wiceadmirała, a 11 listopada 2007 na dowódcę Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polski. Reprezentując Marynarkę Wojenną, Andrzej Karweta zginął na służbie 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku. Pośmiertnie został awansowany na stopień admirała floty.


Narzędzia strony