Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Projekty

Mini ogród sensoryczny – ścieżka ekologiczno edukacyjno – sensoryczna

Okres realizacji: 1 lipca – 31 października 2016 roku

Projekt „Mini ogród sensoryczny – ścieżka ekologiczno edukacyjno – sensoryczna” uzyskał dofinansowanie 5 tys. zł z Programu Grantowego ENERIS „Pomysły chroniące środowisko”.

Celem projektu było utworzenie ścieżki ekologicznej edukacyjno-sensorycznej „mini ogród sensoryczny” na terenie Domu Pomocy Społecznej w bliskim sąsiedztwie zabytkowego parku z pomnikami przyrody: tulipanowiec, lipy, jesion. Park jest dostępny dla wszystkich. Jest to ogród, który w sposób celowy oddziałuje na różne zmysły, może być wykorzystywany do celów socjalizujących, terapeutycznych, do pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym oraz prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Zakupiono 100 sztuk drzewek i krzewów, 100 sztuk roślin zielnych, 40 opakowań nasion i cebul roślin kwiatowych, wykonano prace gruntowe oraz dokonano nasadzeń. Wykonano 79 tabliczek z nazwami roślin. Ze względu na sezonowość wegetacji roślin, nasiona zostaną wysiane na wiosnę, a ogród w całej krasie zaprezentuje się dopiero latem, szczególnie aleja różana, lawenda, zielnik, rabaty podniesione, zagospodarowany teren wokół wybudowanej studni. 16 września w czasie uroczystego pożegnania lata nastąpiła inauguracja mini ogrodu sensorycznego. Uczestnicy otrzymali foldery (1000 sztuk) informujące o projekcie i właściowściach zdrowotnych roślin, rozstrzygnięto konkurs na plakat promujący ścieżkę. Młodzież miała możliwość uczestniczyć w zajęciach integracyjnych oraz wysłuchać wykładu o roślinach.

Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Przyjaciele Staszica we współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Płazie.

Czas na nas

Okres realizacji: 15.09.2014 – 30.11.2014

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie na rozwój stowarzyszenia, a w szczególności na zakup wyposażenia:

 • laptopa, który posłuży do prowadzenia księgowości elektronicznie, do pisania projektów, przygotowywania prezentacji oraz do wykorzystania w czasie wykładów spotkań, prowadzenia strony www,
 • rzutnika multimedialnego i głośników do wykorzystywania w czasie wykładów, spotkań, prezentacji itp.
 • programu księgowego do księgowania elektronicznego.

Zakupiony sprzęt w ramach projektu będzie służył nie tylko do prowadzenia działalności stowarzyszenia (księgowanie, prowadzenie dokumentacji, pisanie projektów itp. ale będzie również wykorzystywany do organizowania wykładów, spotkań, prezentacji).

Nie jesteśmy sami

Okres realizacji: 1.05.2015 - 30.11.2015

Projekt „Nie jesteśmy sami” uzyskał dofinansowanie w wysokości 8 tys. ze środków Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2015 r.

Cel główny projektu

Upowszechnianie kultury poprzez tworzenie ambitnych form animacyjnych na rzecz międzypokoleniowej aktywizacji społeczności

Cele szczegółowe:

 • kreowanie postaw i propagowanie wzajemnej tolerancji i szacunku
 • wzmocnienie podmiotowości społecznej
 • rozbudzenie potrzeb kulturalnych i estetycznych
 • rozwijanie twórczej inicjatywy i aktywności
 • upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości i rozwój świadomości narodowej
 • zachęcanie społeczeństwa do bliższego obcowania z teatrem i poznawania zabytków najbliższego regionu
 • popularyzowanie zabytków Ziemi Chrzanowskiej

Harmonogram działań w projekcie

 1. Rekrutacja uczestników projektu spośród słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chrzanowie (seniorzy) oraz uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Chrzanowie.
 2. Zajęcia integracyjne w celu wzajemnego poznania się seniorów i młodzieży.
 3. Warsztaty teatralne. Tłem warsztatów będą teksty na motywach „Dziadów” Adama Mickiewicza.
 4. Plener filmowy ma na celu sfilmowanie spektaklu i nagranie płytek DVD, które zostaną wysłane do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych W czasie pleneru będą robione zdjęcia przez wolontariusza, które zostaną pokazane na wystawie.
 5. Wystawienie spektaklu w październiku i listopadzie w wykonaniu seniorów i młodzieży.
 6. Wernisaż wystawy fotograficznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie w listopadzie, podsumowujący projekt. W czasie wystawy przedstawione zostaną fragmenty filmu, uczestnicy projektu zaprezentują fragmenty sztuki oraz podzielą się wrażeniami ze wspólnej pracy na scenie
 7. i przygotowań do spektaklu.

Narzędzia strony