Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


Aktualności

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego RODO informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest STOWARZYSZENIE PRZYJACIELE STASZICA W CHRZANOWIE, ul. Piłsudskiego 14, 32-500 Chrzanów, e-mail: przyjaciele@staszic.org

2. Administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO przetwarza dane osobowe, w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Stowarzyszenia Przyjaciele Staszica w Chrzanowie na podstawie Art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych , na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

b) prawo do sprostowania swoich danych , na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;

c) prawo do usunięcia swoich danych , na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie art.21 Rozporządzenia RODO;

f) prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.

5. Dane osobowe nie mogą być przekazywane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. W szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania zadań przez jednostkę.

6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez jednostkę danych osobowych jest niezgodne z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym

2018/06/29 18:06

unnamed.jpg

Szanowni Państwo Zachęcamy Was do wsparcia I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Chrzanowie poprzez przekazanie na nasze stowarzyszenie 1% podatku. http://staszic.org/ Wystarczy wpisać na formularzu PIT: „KRS 0000500189”

2017/03/14 23:28

Admirał Andrzej Karweta

001.jpg

I Liceum Ogólnokształcące imienia Stanisława Staszica w Chrzanowie pragnie upamiętnić postać swojego absolwenta, admirała floty, dowódcy Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polski, Andrzeja Karwetę. Zwracamy się do wszystkich absolwentów naszego liceum, ludzi dobrej woli, by wspomogli ufundowanie tablicy pamiątkowej, poświęconej pamięci Andrzeja Karwety, postaci, z której społeczność naszej szkoły – uczniowie, nauczyciele, dyrekcja, absolwenci, emerytowani nauczyciele, jest bardzo dumna. Wpłat można dokonywać na konto: Bank Pekao 24 1240 4230 1111 0010 5730 8895.

Andrzej Karweta urodził się 11 czerwca 1958 roku w Jeleniu. Liceum w Chrzanowie ukończył w 1977 roku, jako absolwent klasy IVB. Był bardzo związany z koleżankami i kolegami z klasy, o czym świadczy fakt, że zawsze chętnie uczestniczył w spotkaniach organizowanych co 5 lat. W liceum związał się również ze swoją przyszłą żoną Mariolą. Po liceum Andrzej Karweta ukończył Wydział Dowódczy Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej imienia Bohaterów Westerplatte w Gdyni. W kolejnych latach dzięki swojej wytrwałości i zdolnościom pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji w Marynarce Wojennej. Był między innymi dowódcą trałowców, czyli okrętów wojskowych, najpierw ORP „Czapla”, później ORP „Mewa”. Po wielu latach służby został dowódcą w stopniu komandora 13 Dywizjonu Trałowców. Karweta ciągle podnosił swoje kompetencje kształcąc się między innymi na Wydziale Strategiczno-Obronnym Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i w Royal College od Defence Studies w Londynie (Królewska Akademia Studiów Obronnych). W 2002 roku został zastępcą szefa Oddziału Broni Podwodnej w Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO na Oceanie Atlantyckim. Był równocześnie polskim przedstawicielem narodowym przy Kwaterze Głównej Supreme Allied Command Atlantic (SACLANT) w Norfolk. W 2006 roku został dowódcą 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, następnie został awansowany na kontradmirała i mianowany na zastępcę szefa Sztabu Marynarki Wojennej w Gdyni. 8 listopada 2007 roku prezydent Lech Kaczyński mianował go na stopień wiceadmirała, a 11 listopada 2007 na dowódcę Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polski. Reprezentując Marynarkę Wojenną, Andrzej Karweta zginął na służbie 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku. Pośmiertnie został awansowany na stopień admirała floty.

2017/03/14 23:26

Sztuka teatralna pt.: "Chłopi"

Stowarzyszenie Przyjaciele Staszica I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie serdecznie zapraszają na premierę spektaklu „Chłopi” w wykonaniu uczniów I LO i słuchaczy UTW w ramach projektu „Spotkania wiosny i jesieni życia” w dniu 6 października 2016 o godz. 17.00 w Sali teatralnej MOKSiR w Chrzanowie ul. Broniewskiego 4

2017/03/14 23:25

Przedstawienie "Dziady"

W dniu 23 października 2015 o godz. 16.00 w Sali teatralnej MOKSiR w Chrzanowie ul. Broniewskiego 4 odbędzie się premiera spektaklu „Dziady” na motywach dramatu Adama Mickiewicza. Wstęp wolny.

Mroczna sceneria wiejskiego cmentarza, gdzie pojawiają się dusze czyśćcowe, nadal błąkające się po świecie, w reżyserii krakowskiego aktora Teatru Bagatela Marcina Kobierskiego.

Spektakl w wykonaniu uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Chrzanowie i seniorów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chrzanowie, powstał w ramach projektu „Nie jesteśmy sami”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego.

Plakat spektaklu

Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Przyjaciele Staszica.

Kolejne spektakle można zobaczyć:

  • 26 października 2015 roku godz. 17.30 w Trzebińskim Sokole
  • 28 października 2015 roku godz. 17.00 w LCK w Libiązu

Zapraszamy również 6 listopada 2015 roku o godz. 18.00 do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie na podsumowanie projektu i wernisaż wystawy fotograficznej.

2015/11/09 23:26

Plenery "Dziadów"

Całą sobotę 3 października 2015 roku uczestnicy projektu „Nie jesteśmy sami” spędzili w Zespole Pałacowo - Parkowym w Młoszowej, gdzie był filmowany spektakl „Dziady”. Tradycyjnie już wspólnie występowała młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Chrzanowie i seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chrzanowie, a filmował pan Radek Talik. Scenariusz do spektaklu napisał Marcin Kobierski, który wspólnie z prof. Małgorzatą Ciupek - Gładys przygotował przedstawienie.

Premiera spektaklu odbędzie się 23 października 2015 roku o godz. 16.00 w MOKSiR w Chrzanowie. Zdjęcia wykonała Dominika Bierca.

2015/11/09 23:14

Zapraszamy na casting

28 maja 2015 roku (czwartek) o godz. 14.00 odbędzie się w naszej szkole casting do sztuki „Dziady” Adama Mickiewicza w reżyserii Marcina Kobierskiego, aktora Teatru Bagatela w Krakowie.

Do castingu zapraszamy uczniów naszej szkoły i seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chrzanowie.

Aktorów do sztuki będzie wybierać komisja w składzie: Marcin Kobierski i Małgorzata Ciupek-Gładys.

Premiera została zaplanowana na 22 października 2015 roku.

2015/05/18 08:45Strona WWW Stowarzyszenia

Właśnie ruszyła strona Stowarzyszenia Przyjaciele Staszica. Wkrótce pojawi się na niej więcej informacji odnoście realizowanych projektów, planów i działalności.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu: przyjaciele@staszic.org

2014/10/10 13:16

Galeria


Narzędzia strony